„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2013”

      

Krāslavas pamatskolas bibliotēkā jau sešus gadus „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” eksperti lasa un vērtē grāmatas. 2013.gadā bibliotēka arī saņēma no LBD Bērnu literatūras nodaļas dāvinājumā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas-2013” grāmatu kolekciju. No septembra līdz janvāra beigām cītīgi lasījām grāmatas un centāmies tās izvērtēt.

Kopumā skolas bibliotēkā darbojās 23 lasīšanas eksperti.
Jau divus gadus Vecāku žūrijā piedalās skolēnu Alīnas un Aivara mamma Vita Valtere.

13.februārī skolas bibliotēkā notika lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas – 2013” noslēguma pasākums.

Visi žūrijas eksperti aizpildīja anketas, saņēma balvas par dalību projektā, cienājās ar sarūpētajiem saldumiem un noskatījās filmu „Punktiņa un Anton”, kas uzņemta pēc Ē.Kestnera grāmatas ar tādu pašu nosaukumu, kuru lasīja eksperti vecuma grupas 9+… Mūsu skolā par vislabākajām šīs kolekcijas grāmatām atzītas M.Cielēnas dzejoļu krājumiņšKrupītes kurpītes” un Dž.Nadinas grāmata „Klapatu Penija ir ķibeļu magnēts”.

Prieks paziņot, ka „Bērnu žūrijas – 2013” vislasošākās klases ir 3.b (skolotāja Everita Eisaka) un 2.c (skolotāja Dace Samsonoviča).

Projekts noslēdzās, bet lasīšanas prieks palika un turpināsies.

PALDIES visiem lasīšanas ekspertiem un viņu atbalstītājiem!

 Bibliotēkas skolotāja Valentīna Ļebedkova

Wordpress snowstorm powered by nksnow