Pulciņi

 Pulciņi Krāslavas pamatskola

 • Bērnu klubs „Spicais”
 • Deju pulciņš
 • Deju pulciņš „Superdance”
 • Kokapstrādes pulciņš
 • Koris 1.-4.kl.
 • Koris 5.-9.kl. „Lira”
 • Novada zēnu kora grupa „Bundzinieki”
 • Popgrupa „Podziņas”
 • Popgrupa „Notiņas”
 • Pulciņš „Čaklās rociņas”
 • Pulciņš „Jaunais fiziķis”
 • Robotikas pulciņš
 • Skolas avīze
 • Skolas muzejs
 • Tautas dejas
 • Teātra pulciņš „Avotiņš”
 • Vides pulciņš „Nāc eksperimentēt!”

 


https://infogr.am/kraslavas_pamatskola2014./2015._m.g

Wordpress snowstorm powered by nksnow