Pulciņi

 Pulciņi Krāslavas pamatskola

▪ teātra pulciņš „Avotiņš”

▪ sporta pulciņš „Volejbols”

▪ Sporta pulciņš „Futbols”

▪VFS – sporta spēles

▪ vides pulciņš „Nāc eksperimentēt!”

▪ vides pulciņš „Zaļie”

▪ 5 tautas deju kolektīvi

▪ 1.-4. klašu koris

▪5.-9. klašu koris

▪ vokālais ansamblis „Podziņas”

▪ Popgrupa „Ņotiņas”

▪ Novada zēnu kora grupa „Bundzinieki”

▪ skolas muzejs

▪ Rokdarbu pulciņš „Čaklās rociņas”

▪ karjeras izglītība

▪ Pulciņš „Jaunais fiziķis”

▪ jauniešu klubs

▪ vizuālās mākslas pulciņš „Varavīksne”

▪ bērnu klubs „Spicais”

▪ deju pulciņš „Superdance”

▪ vides pulciņš „Nāc eksperimentēt!”

▪ kokapstrādes pulciņš

▪ valodas pulciņš

 

 


https://infogr.am/kraslavas_pamatskola2014./2015._m.g