Mācības

SKOLAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Pamatizglītības programma
(21011111)

licencēta 2010. gada 27. augustā, licences Nr. V-2778

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(21015811)

licencēta 2017. gada 5. septembrī, licences Nr. V- 9394

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(21015611)

licencēta 2011. gada 11. maijā, licences Nr. V-4577

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(kods 21013111)

licencēta 2018. gada 28.maijā, licence Nr. V-8585

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow