Preiļu robotikas čempionāts

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

27. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā jau otro gadu notika Preiļu robotikas čempionāts. Čempionātu organizē – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Preiļu robotikas klubu, Preiļu novada domes IT centru, Preiļu bērnu un jauniešu centru, Siguldas novada Jaunrades centru, RTU robotikas klubu un Robotu skolu.

Sacensību mērķis ir popularizēt robotiku Latgalē un Latvijā, popularizēt eksakto zinātņu lomu jauniešu mūsdienīgā izglītībā, piesaistīt jauniešus robotikas nodarbībām un nodibināt partnerattiecības starp iestādēm un pulciņiem, kas nodarbojas ar robotiku Latgalē, Latvijā kā arī citās valstīs. Sacensībās bija vairākās disciplīnas – sumo, līnijsekošanā, folkreisā, Freestyle un VEX.

Katrā disciplīnā varēja piedalīties gan Lego, gan brīvās konstrukcijas (elektronikas) robotu būvētāji. Čempionātā piedalījās gan skolēni, studenti, gan amatieri, gan iesācēji. Bija arī dalībnieki no Lietuvas, kuru roboti citreiz atgādināja īstas raķetes. Preiļu robotikas čempionātā tika pieteikti vairāk par 350 robotiem no 46 izglītības iestādēm Latvijā un Lietuvā. Līdz ar to 2018.gada Preiļu robotikas čempionāts ir grandiozākais robotikas pasākums.

Neskatoties, ka sestdien bija pamatīgi sasnidzis, un nokļūšana visiem čempionāta dalībniekiem bija apgrūtināta, Krāslavas pamatskolas robotikas klubs “Robotiķi“ piedalījās Preiļu robotikas čempionātā. Šogad pirmo reizi izmēģinājām savus spēkus līnijsekošanā. Šajā disciplīnā kopumā tika pieteikts 21 robots. No robotikas klubiņa “Robotiķi“ līnijsekošanā piedalījās sesto klašu skolēniRaivis Radivinskis, Līga Vecele, Daniels Panfilo, Marika Krīviņa, Laura Kozlovska, Liāna Plinta, Kristīne Daļecka. Neskatoties uz to, ka konkurenti mēģināja salauzt mūsu līnijsekošanas robotu, skolēni nepadevās un izcīnīja ar vienādu punktu skaitu 12. un 13.vietu. Pirmās trīs vietas ieguva Lietuvas komandas ar saviem raķešu līnījsekotājiem, kas veica trasi 8,6 sekundēs.

Kā arī piedalījāmies jau mums tradicionālajā Freestyle disciplīnā, kur mēs varam aktīvi dalīties ar savām radošajām idejām un elektronikas darbiem. Šoreiz Freestyle disciplīnā piedalījās arī 11 komandas no Iecavas vidusskola, TMC Robotics (Lietuva), Rīgas Angļu ģimnāzijas, Siauliai Robotics Club (Lietuva). Otro klašu komandu pārstāvēja Daina un Dace Krumpānes, Kristaps Kušnirs. Otro klašu paštaisītie roboti kā parasti tiek ievēroti un tiesneši, kā jau arī iepriekšējās sacensībās, ar interesi apskata katru darbiņu. No dažādām vecām detaļām var izveidot aizraujošus darbus. Šogad pirmo reizi arī  piedalījās ceturto klašu robotiķi. Ceturto klašu robotiķus pārstāvēja Viktorija Stankēviča, kas demonstrēja ozobotus un pašveidotās spēļu kartes un trases. Daudziem jaunākiem citu komandu dalībniekiem mazie ozoboti ļoti iepatikās. Sesto klašu komandu pārstāvēja  Marika Krīviņa, Laura Kozlovska, Liāna Plinta, Kristīne Daļecka Raivis Radivinskis, Līga Vecele, Daniels Panfilo. Komanda piedalījās ne tikai līnijsekošanas disciplīnā, bet arī Freestyle disciplīnā, demonstrējot savus mBot robotus ar dažādām pašrakstītām programmām.

Paldies Krāslavas pamatskolas administrācijai un Krāslavas novada domei par nodrošināto transportu un atbalstu!

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un skolēnu vecākiem par atbalstu!

Daiga Kušnire, robotikas kluba vadītāja

Wordpress snowstorm powered by nksnow