Piparkūku meistari no 3.b

Dalība projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0./16/I/001

13. decembrī 3.b klases skolēni devās uz Krāslavas novada TIC – Tūrisma informācijas centru. TIC virtuvē skolēni cepa Ziemassvētku piparkūkas un rotāja tās. Bērni ar interesi un radoši veica šo darbu. Darboties palīdzēja māmiņa Nadežda Isakova, garšīgo mīklu sagādāja māmiņa Sandra Vladimirova un spilgtās krāsas atnesa māmiņa Dace Larionova.

 Liels paldies klases vecākiem par aktīvu līdzdalību klases dzīvē!

Piparkūkas izcepās ļoti garšīgas un smaržīgas. Saldā piparkūku smarža piepildīja visu telpu un mūsu mazās sirsniņas.

Es jūtu Ziemassvētkus tuvu.
Cik daudz jauna šogad guvu!
Gan vilšanās, gan patiess prieks
Un vēlreiz izjusts pirmais sniegs.

Loga rūtī klauvē Lausks.
Naktij zvaigžņots uzvalks austs.
Katrs pavards piparkūku smaržā-
Dieva eņģeļi šo mirkli sargā.

Everita Eisaka, 3.b klases audzinātāja

Wordpress snowstorm powered by nksnow