Ziemassvētku pasākums 1.a klasē

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Kad naktis ir visgarākās un zvaigznes visspožākās…
Kad egles mežā sāk izstarot brīnišķu, zaļu gaismu…
Jā, jā, tieši tad ir klāt
Ziemassvētki.

Tieši tad ir klāt arī 1.a klases Ziemassvētku pasākums.

Paldies 1. a klases skolēniem par aktīvu darbošanos pasākuma tapšanā, paldies skolēnu vecākiem par atbalstu, sapratni un to kopības sajūtu, kas virmoja šajā vakarā.

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru sirdīs un mājās, dāvā veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu 2018. gadā!

1.a klases audzinātāja Valentīna Geka

Wordpress snowstorm powered by nksnow