Jaunsudrabiņam 140

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Piedaloties projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, valodu jomas skolotāji nolēma 1. semestrī darbu veltīt latviešu rakstnieka un dzejnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140 jubilejai. 

5.–9.klašu skolēni iepazinās ar Jāņa Jaunsudrabiņa biogrāfiju, daiļradi. Liela uzmanība tika veltīta bērnības atmiņu tēlojumam „Baltā grāmata”. Pēc grāmatas izlasīšanas skolēni noskatījās latviešu mākslas filmu „Puika”, kas uzņemta pēc grāmatas motīviem. Tad skolēni rakstīja tēlojumus par savu bērnību un ilustrēja tos melnbaltā tehnikā. Bet noslēgumā skolēni veidoja digitālo karti par Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves vietām. Labākās digitālās kartes izveidoja Agate Pauliņa, Viktorija Ļuta, Evija Vagale, Agnese Pitrāne.

Digitālās kartes:

Agates Pauliņas darbs: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bgR5CRujkcLP9CZZmAz29TsOhp4&ll=50.044284568331925%2C24.761692049999965&z=5

Viktorijas Ļutas darbs: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.54287964597424%2C26.109657149999975&z=5&mid=1a9kV1u2PPOrYWSct78NXH1P1RVM

Agneses Pitrānes darbs: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.51185843800218%2C26.040420700000027&hl=lv&z=5&mid=1eaqQEyGHEwJNkKdYi0L-YrknPS0

Līgas Veceles darbs: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ki1TBf0x8_jDhuE1kl2mnjz-eG0&ll=49.953787850619946%2C23.677803049999966&z=5

Strādājot pie šī projekta, notika veiksmīga sadarbība starp dažādu jomu skolotājiem, tika īstenots starpdisciplinārs mācību process. Skolēni parādīja un attīstīja savas spējas kompleksi lietot zināšanas un prasmes, kas apgūtas dažādos mācību priekšmetos: latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, informātikā, vizuālajā mākslā, ģeogrāfijā un vēsturē.

Latviešu valodas skolotāja Lolita Dzalbe

Wordpress snowstorm powered by nksnow