Karjeras stundas 1.a klasē

Dalība projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0./16/I/001

Jau no 1. klases karjeras izglītība tiek integrēta visā izglītības procesā. Šī mācību gada 1. semestrī, sadarbībā ar pedagogu karjeras konsultantu Olitu Truskovsku, 1.a klases skolēniem notika arī atsevišķas karjeras stundas. Tāda veida nodarbības palīdz skolēniem pašattīstīties – izprast sevi, savas intereses, kā arī novērtēt savas stiprās un vājās puses.

Karjeras projekta ietvaros 1. a klases skolēni tika iesaistīti 2 lielos pasākumos. Tie bija Krāslavas novada TIC apmeklējums un FOTO stunda kopā ar fotogrāfi Ingu Pudniku. Skolēni darbojās, iejutās dažādās lomās, jautāja, sniedza atbildes, pārrunāja, analizēja un veica secinājumus.

Skolēni laicīgi gatavojās šīm nodarbībām, veidojot īpašas dāvanas viesiem. TIC suvenīru kolekcijā tagad ir arī mūsu pašu veidotā puzle “Krāslava”, kuru zīmēja Patrīcija Ratniece.

Paldies skolotājai Olitai Truskovskai par skolēnu aktīvu iesaistīšanu karjeras projektā.

1.a klases audzinātāja Valentīna Geka

Wordpress snowstorm powered by nksnow