Karjeras seminārs skolotājiem

Dalība projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0./16/I/001

Kas tas ir KARJERA? Karjera (latīņu valodā carrus – rati, kariete; itāļu valodā carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks; franču cariere – izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana) ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā. 

Krāslavas pamatskola ir aktīvi iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā  Nr. 8.3.5.0/16/I/001 – „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” KAVPII. Mūsu skola ir projektā uz 3 gadiem līdz 2020.gadam.

Rudens brīvlaikā notika seminārs skolas pedagogiem par šo projektu. Skolotājiem tika sniegta informācija par KAVPII aktivitātēm skolā.

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā. Cilvēks pats izvēlas akcentus un sabalansē karjeras kā dzīves 5 jomas: darbu, ģimeni, brīvo laiku, garīgumu un pilsoniskumu. Tātad darbs neeksistē izolēti no indivīda dzīves pārējās daļas. Apmierinātība ar profesionālās karjeras veidošanos ietekmē arī pārējās dzīves jomas.

Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās pats indivīds, mainās pasaule ap indivīdu, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās arī prasības pret darbinieku. Darbiniekā augsti tiek vērtētas tādas īpašības kā atbildīgums par savu rīcību, pašiniciatīva, spēja pielāgoties, spēja sadarboties ar citiem cilvēkiem, prasmīgums, kompetence un uzņēmīgums, optimisms un aktivitāte.

Vairāk informācijas par karjeras projektu ir Krāslavas pamatskolas mājaslapā – Karjera. Sekojiet līdzi!

Materiālu sagatavoja – pedagogs karjeras konsultants
Skaidrīte Gasperoviča

Wordpress snowstorm powered by nksnow