Krāslavas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbs

Dalība projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0./16/I/001

Klases stundā 7.a klases skolēni apmeklēja Krāslavas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Stundu vadīja vada komandieris Andris Semjonovs. Tikām iepazīstināti ar funkcijām, ko veic šī valsts iestāde. Redzējām, cik ātri ir jāsaģērbjas, lai izbrauktu uz izsaukumu, kā komanda strādā glābšanas darbos. Uzzinājām, kur jāmācās un kādam jābūt cilvēkam, lai varētu strādāt šajā dienestā.

Stunda paskrēja nemanot.


Paldies vada komandierim Andrim Semjonovam par aizrautīgo stāstījumu un interesantajiem demonstrējumiem!

Paldies Lauras Oses māmiņai Liānai Skerškānei par noorganizēto stundu!

7.a klases audzinātāja Silva Skride

Wordpress snowstorm powered by nksnow