Karjeras izglītības pasākumi

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

2014./2015.m.g.

 Šajā mācību gadā  Krāslavas pamatskolā turpinās sadarbība ar Krāslavas novada NVA  karjeras konsultantu Ernu Janoviču. Nodarbības ir paredzētas 8-.9.klašu skolēniem.

 

Karjeras konsultanta nodarbības Krāslavas pamatskolā

Nr.
p.k.
Datums

Klase

Atbildīgā persona
par organizēšanu
1. 03.02.2015.

9.a

Olita Truskovska
2. 09.02.2015.

8.c

Olita Truskovska
3. 11.02.2015.

8.b

Olita Truskovska
4. 19.02.2015.

9.b

Olita Truskovska
5. 25.02.2015.

8.a

Olita Truskovska
6. 02.03.2015.

8.c

Olita Truskovska
7. 04.03.2015.

8.a

Olita Truskovska
8. 25.03.2015.

8.b

Olita Truskovska

 

 

Atbildīgā par karjeras izglītību skolā skolotāja Olita Truskovska

 

2014./2015.m.g.