Mārtiņdiena

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Šī projekta ietvaros Krāslavas pamatskolā notika  kultūrizglītības un radošās industrijas jomas pasākums – Mārtiņdiena – festivāla „Latvju rakstu zīmes ikdienā un svētkos” ietvaros.

Gaidot Mārtiņdienu, 2.b klases skolēni  mācījās  tautas dziesmas un ticējumus par Mārtiņiem. Pasākumā liela uzmanība tika pievērsta  tieši senajām latvju rakstu zīmēm. Skolēniem tika piedāvāti dažādi uzdevumi: pabeigt latvju rakstu  zīmējumu, zīmēt rakstu zīmes pa rūtiņām, veidot rakstu zīmes no pupiņām, papīra sloksnītēm un pat zīmēt  rakstu zīmes mannas putraimos. Norisinājās pat īstas Mārtiņdienas gaiļu cīņas.

Bērni ar prieku un interesi veica visus piedāvātos uzdevumus un  vienlaikus tas bija labs  veids, kā izzināt latviešu tautas tradīcijas.

Skolotāja Dace Samsonoviča

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow