Kultūrizglītības un radošās industrijas joma

Kultūrizglītības un radošās industrijas joma

Festivāls “Latvju rakstu zīmes ikdienā un svētkos”

sākumskolas skolotāja Dace Samsonoviča

sākumskolas skolotāja Anita Teiviša

sākumskolas skolotāja Irēna Jakovele

sākumskolas skolotāja Valentīna Geka

Wordpress snowstorm powered by nksnow