Radošās darbnīcas “Maratons”

 

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Šī projekta ietvaros  3.a klases skolēni skolotājas Zigrīdas Beinarovičas vadībā darbojas radošajās darbnīcās “Maratons”. Šīs darbnīcas saistītas ar STEM un vides jomu. Skolēni risina nestandarta uzdevumus, ceļo pa rūtiņām, izgatavo ģeometriskas figūras, piemēram, no sērkociņiem. Nodarbību laikā skolēniem tiek attīstīta loģiskā domāšana, telpiskā uztvere nestandarta uzdevumu risināšanā. Tiek pilnveidota prasme matemātiskās zināšanas pielietot ikdienas dzīvē.

Drīzumā visi interesenti varēs apmeklēt  izstādi “Sērkociņu un figūru pasaulē”, kas būs tapusi šo nodarbību laikā.

Projekta koordinatore Silva Skride

Wordpress snowstorm powered by nksnow