Robotiķu apsveikums  

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Robotiķu klubiņš aktīvi gatavojās Latvijas svētkiem. Veidojām Lāčplēša dienai dažāda veida lukturīšus.

6. un 7.klašu robotiķi iemācīja robotiem jaunu deju un dziesmu, lai apsveiktu Latviju dzimšanas dienā!

Robotikas pulciņa skolotāja Daiga Kušnire

Wordpress snowstorm powered by nksnow