Konkurss Ventspils IT izaicinājums 2017

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Oktobrī skolēniem bija iespēja mazliet pasapņot un radoši izpausties! 6.b un 7.a klašu skolēni piedalās neklātienes kārtā, Ventspils IT izaicinājumā B un C apakšgrupā.

Skolēniem ikdienā ir jāsaskaras ar lietām/vietām/procesiem, kurus ir veidojuši pieaugušie. Bet, kā šajā vidē jūtas skolēni, vai to kāds ir jautājis? Noteikti ir kas tāds, kas skolēniem traucē vai kā pietrūkst. Varbūt šīs problēmas var atrisināt ar kādiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkiem? Mobilā lietotne, jauna ierīce, vai kas cits, kas šo problēmu varētu atrisināt?

Uzdevums: Atrodiet problēmu savā skolā, kas rūp jūsu komandai un ir tiešā jūsu interešu lokā, izveidojiet īsu video sižetu ar problēmas un tās iespējamā risinājuma izklāstu un publicējiet to vietnē YouTube.

Skolēni aktīvi piedāvāja dažādas idejas, izdomāja scenārijus un sižetus. Gala rezultāti tika publicēti youtube.com vietnē, kur tos ir iespējams publiski apskatīt un nobalsot.

Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 31. oktobrī. Uz konkursa finālu tiks aicinātas 6 komandas no katra valsts (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) katrā no trīs grupām – B, C un D. Vecākajiem skolēniem konkursa fināls būs krāšņs notikums trīs dienu garumā. Fināla komandām tiks nodrošināta ne tikai naktsmītnes un ēdināšana, bet arī ceļa izdevumi uz Ventspili (vairāk informācijas konkursa nolikumā). Balvu fonds ir ievērojami palielināts – fināla naudas balvu fonds EUR 10 000!

Krāslavas pamatskolas B apakšgrupas, 6.b klases skolnieces:

Komanda JEE (Evija Vagale, Jūlija Konstantinova, Evita Kirilova)

https://www.youtube.com/watch?v=LDPz8W7B-AU&t=21s

Komanda Asprātīgie (Agate Pauliņa, Viktorija Ļuta, Liāna Plinta)

https://www.youtube.com/watch?v=qti1MZRJjK0&t=11s

Komanda Lillija (Kristīne Daļecka, Angelīna Gribule, Liāna Plinta)

https://www.youtube.com/watch?v=A7BOxit1Xis&t=9s

Krāslavas pamatskolas C apakšgrupas, 7.a klases skolnieki:

Komanda Mega Finity (Raivis Vēvers, Aigars Staņevičs, Raivis Markevičs

https://www.youtube.com/watch?v=BwqCNxADzow&t=1s

Liels paldies par atbalstu klases audzinātājai (un matemātikas skolotājas lomas atveidotājai) Lāsmai Dzirkalei par aktīvu iesaistīšanos skolēnu konkursā!

Paldies direktorei Vijai Koncevičai par līdzdalību, skolēnu atbalstu un konsultēšanu!

Lūgums atbalstīt skolēnus par paveikto smago darbu!!!!!

Informātikas skolotāja Daiga Kušnire un Jeļena Japiņa

Informācija par konkursu http://www.ventspils.lv/lat/pilseta_parvalde/132783-sakas-konkurss-ventspils-it-izaicinajums-2017

Wordpress snowstorm powered by nksnow