Festivāls „Latvju rakstu zīmes ikdienā un svētkos”

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Šī projekta ietvaros Krāslavas pamatskolā notika pirmais kultūrizglītības un radošās industrijas jomas pasākums – festivāls „Latvju rakstu zīmes ikdienā un svētkos”. Skolas pagalmā sākumskolas skolēni piedalījās „Laimes akas” (latvju zīmes – Aka) veidošanā no dārzeņiem, augļiem, vārpām, ziediem un koka ripiņām.

Latvju rakstos akas zīme ir saules un pasaules simbols. Tā sargā māju, ģimeni, uguni un savieno ar Dievu.
Kad zīme bija izveidota, notika bagātie, lustīgie, ražas svētki.

Miķelīts labs vīriņš,
Tam svārciņi tumšpelēki.
Labāk svārki tumšpelēki
Nekā balta cepurīte.

Tika skandētas tautas dziesmas, tika iets rotaļās, no lielā kukuļa tika baudīta rupjmaize.

Paldies skolotājām Dacei Samsonovičai un Anitai Teivišai, kas bija šo radošo darbnīcu vadītājas.

Projekta koordinatore Krāslavas pamatskolā Silva Skride

Wordpress snowstorm powered by nksnow