2013./2014.m.g.

Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem “PASKĀLA RITENIS”

2. vieta Pauls Nartišs (7.c) – sk. Jeļena Japiņa

Krāslavas un Dagdas novadu angļu valodas olimpiāde 7. – 8. klasēm

2. vieta Pauls Nartišs (7.c) – sk. Larisa Rukmane

3. vieta  Reinis Andžāns (8.b) – sk. Ņina Gulbinska

Latgales reģiona 11.atklātās matemātikas olimpiāde

2.vieta Edvīns Geks (4.a) – sk. Ināra Krute

2.vieta Viesturs Andžāns (4.b) – sk. Anita Teiviša

Atzinība Ingars Lipšāns  (4.b) – sk. Anita Teiviša

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

1. vieta Laura Vēvere (7.c) – sk. Vija Rabkeviča

2. vieta Dominika Podjava (7.c) – sk. Vija Rabkeviča

Kombinētā olimpiāde 2. klašu skolēniem

2. vieta Agate Pauliņa (2.b) – sk. Irēna Jakovele

3. vieta Līva Māra Mukāne (2.a) – sk. Ināra Mukāne

Atzinība Renāts Maksimovs (2.a) – sk. Ināra Mukāne

Latgales atklātā matemātikas olimpiāde

Atzinība  Armands Rims (5.a) – sk. Vija Leikuma

Atzinība Artis Krikovs (6.b) – sk. Vija Leikuma

Vizuālās mākslas olimpiāde

 1. vieta Dominika Podjava (7.c) – sk. Olita Truskovska

 1. vieta Astrīda Daņiļeviča (8.b) – sk. Olita Truskovska

2. vieta Jolanta Markeviča (8.a) – sk. Olita Truskovska

2. vieta Jana Bargana (6.b) – sk. Olita Truskovska

3. vieta Olga Maksimova (5.a) – sk. Olita Truskovska

Vizuālās mākslas olimpiāde sākumskolā

2. vieta  Agate Pauliņa (2.b) – sk. Irēna Jakovele

2. vieta  Everita Skerškāne (4.a) – sk. Olita Truskovska

3. vieta Alise Blaževiča (1.b) – sk. Inga Makņa

3. vieta Brigita Vilmane (2.a) – sk. Ināra Mukāne

3. vieta Daniela Bučinska (3.b) – sk. Everita Eisaka

Angļu valodas olimpiāde 5.-6. klašu skolēniem

2. vieta Kristaps Paļums (5.b) – sk. Larisa Rukmane

3. vieta Eva Marhileviča (5.b) – sk. Larisa Rukmane

3. vieta Raimonds Gorenko (6.b) – sk. Larisa Rukmane

Atzinība Artis Krikovs (6.b) – sk. Larisa Rukmane

Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klašu skolēniem

3. vieta Pauls Nartišs (7.c) –  sk. Ligija-Lida Mačuļska

Informātikas olimpiāde 7. klašu skolēniem

1.vieta  Pauls Nartišs (7.c) – sk. Jeļena Japiņa

2.vieta  Dominika Podjava (7.c) – sk. Jeļena Japiņa

3.vieta Viktorija Neverovska (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

Atzinība Armands Rimšāns (7.c), Māris Mihailovs (7.b) – sk. Jeļena Japiņa

Vācu valodas olimpiāde

2.vieta Edvīns Gorenko (8.a) – sk. Valentīna Ļebedkova

3.vieta Pauls Nartišs (7.c)  – sk. Valentīna Ļebedkova

Mūzikas olimpiāde

1.vieta Lāsma Kumpiņa (4.b) – sk. Ilona Aprupe 

2.vieta Evelīna Krista Sitnika (4.b) – sk. Ilona Aprupe

3.vieta Karīna Parazenko (4.a) – sk. Ināra Krute

Vēstures olimpiāde

3.vieta Dāvids Babrovskis (9.a)  – sk. Irēna Kriviņa

2.klašu skolēnu matemātikas olimpiāde 

Atzinība Daniels Panfilo (2.a) – sk. Ināra Mukāne

3.klašu skolēnu matemātikas olimpiāde

2. vieta Diāna Fedotova (3.a) – sk. Zigrīda Beinaroviča

Atzinība Aigars Staņēvičs (3.a) – sk. Zigrīda Beinaroviča

Atzinība Mārtiņš Ugars (3.a) – sk. Zigrīda Beinaroviča

4. klašu skolēnu  matemātikas olimpiāde

3. vieta Karīna Parazenko (4.a) – sk.  Ināra Krute

Atzinība  Edvīns Geks (4.a) – sk.  Ināra Krute

Matemātikas olimpiāde

1. vieta Elza Vagale (6.a) – sk. Ligita Pelnika

1. vieta Pauls Nartišs (7.c) – sk. Gunārs Japiņš

2. vieta Armands Rims (5.a) – sk. Vija Leikuma

2. vieta Daniels Dukaļskis (6.b) – sk. Vija Leikuma 

2.vieta Artis Krikovs (6.b) – sk. Vija Leikuma

2. vieta Rolands Lisenoks (7.a) – sk. Vija Leikuma

3. vieta Ēriks Trojanovskis (5.a) – sk. Vija Leikuma

3. vieta Eva Marhileviča (5.b)  – sk. Ligita Pelnika

3.vieta Kristaps Paļums (5.b) – sk. Ligita Pelnika

3. vieta Mareks Mjadjuta (6.b) – sk. Vija Leikuma

3. vieta Armands Rimšāns (7.c) – sk. Gunārs Japiņš

Krievu valodas olimpiāde 

1. vieta Arīna Galilejeva (8.b) – sk. Galina Jegorova

3. vieta Viktorija Konstantinoviča (8.a) – sk. Galina Jegorova

3. vieta Irina Gierkene (7.b) – sk. Galina Jegorova

Latviešu  valodas olimpiāde

2. vieta Arīna Galilejeva (8.b) – sk. Ligija Mačuļska

Atzinība Rūta Maksimova (8.a) – sk. Inta Japiņa

 Latgales novada atklātā latviešu  valodas un literatūras 5.-6.klašu skolēnu olimpiāde

 2.vieta Daniela Timma (5.b) – sk. Inta Japiņa

2.vieta Elza Vagale  (6.a) – sk. Inta Japiņa

3.vieta Mareks Mjadjuta (6.b) – sk. Ligija-Lida Mačuļska

Atzinība Eva Marhileviča  (5.b) – sk. Inta Japiņa

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow