Robotikas pulciņš

Mūsdienu pasaulē tehnoloģijas ir strauji attīstījušās. Robotikas pulciņā tiek piedāvātas daudzpusīgas nodarbības bērniem, ar kurām ir iespēja apgūt fizikas, mehānikas, robotikas un algoritmu pamatus.

Sākumā skolēni izpēta un apgūst pašus pamatus – mehānismu veidus, detaļu nosaukumus, programmas darbības principus. Par robotiku interesējas ne tikai zēni, bet arī meitenes. Nodarbības nav tikai tehnikas un mehānismu pilnas, bet arī tiek papildinātas ar interesantiem faktiem un praktiskām iemaņām.

 

Iegūtās zināšanas ir iespējams pielietot arī datorikas stundās. Bērni rotaļas veidā attīsta sīko motoriku, telpisko domāšanu, dažādas likumsakarības kā arī darbu komandā. Nodarbības ir lielisks veids, kā attīstīt talantus jūsu bērnos, spēju darboties, domāt, meklēt risinājumus un pieņemt lēmumus.

 

Robotikas pulciņš notiek skolā un vecākiem nav jāmeklē iespēja, kā nogādāt bērnu uz nodarbībām.

https://sites.google.com/site/robotikaspulcins

Wordpress snowstorm powered by nksnow