Būvējam drošu skolu

Kā skolēnam skolā justies droši? Kā pedagogam būt autoritātei un vienlaikus – draugam? Kā visiem kopā būvēt skolu par vietu, kur mācīties, mācīt un vienkārši būt ir patīkami, viegli un lietderīgi?
Lai runātu par šiem jautājumiem, uzklausītu aktuālākos ieteikumus un labās prakses piemērus, kā arī kopīgiem spēkiem meklētu risinājumus vardarbības problēmai, 2017.gada 10.maijā biznesa augstskolā “Turība” Rīgā notika kustības “Draudzīga skola” Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference “Būvējam drošu skolu”.

Konferences dalībniekus uzrunāja VBTAI priekšniece Ilona Kronberga. Latvijas universitātes doktorante Ļubova Vasečko atgādināja – acis, lai redzētu, ausis, lai dzirdētu, sirds – lai nepaliktu vienaldzīgs. Organizāciju psiholoģe Lauma Žubule – uzsvēra neformālās izglītības metožu resursu nepieciešamību skolas ikdienā. Lelde Vaivode, kas ir Iespējamās Misijas pārstāve un antropoloģe, jautāja – kā mācīt skolēniem savstarpēji mijiedarboties? Jo nav profesiju, kur cilvēks strādā viens pats. Nodibinājuma “Centrs Dardedze” pārstāve Ilze Zariņa – piedāvāja interaktīvas metodes vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai klasēs: “Lielās Dzīves skola”, programma “Drosme draudzēties”, Iecietības stundiņas, spēle “Kas un Kāds Tu esi?”.

Pēc garšīgām pusdienām novada jaunieši strādāja grupās un diskutēja par jautājumu – kā būvēt drošu skolu? Konferences noslēgumā – pats interesantākais. Paneļdiskusija ar sabiedrībā pazīstamām personībām. Skolēni uzdeva jautājumus par pieaugušo skolas laiku, par profesijas izvēli, par labiem darbiem un arī par nedarbiem.

Noslēgumā ciemiņi izteica novēlējumus konferences dalībniekiem:
– Atklāj to, kas Tev patīk un dari to!
-Nebaidīties, ko par mani padomās. Kas manī ir cits? Kas man ir savādāks? Drosme būt pašam.
-Veidot ģimenisku skolu – lielākie kļūst atbildīgi par mazākajiem.
-Ir jābūt drosmei būt labiem, pareiziem. Jo to jūs nekad nenožēlosiet un sekot labām lietām.

Paldies mūsu skolas direktorei Vijai Koncevičai par atbalstu. Pateicība Krāslavas novada domei par sarūpēto transportu konferences dalībniekiem.

Skolēnu padomes konsultante,
Krāslavas novada klašu audzinātāju MA vadītāja
Skaidrīte Gasperoviča

Wordpress snowstorm powered by nksnow