2010./2011.m.g.

Angļu valoda 8. klasē

2.vieta Tatjana Čornija (8.b) – skolotāja Vija Marhileviča

3.vieta Dace Marhileviča (8.a) – skolotāja Lāsma Dzirkale

Kombinētā olimpiāde 2. klasēm

1. vieta Beatrise Dembovska (2.b) – skolotāja Inta Beikule

2.vieta Daniela Timma (2.b) – skolotāja Inta Beikule

2.vieta Eva Marhileviča (2.b) – skolotāja Inta Beikule

 2.vieta Armands Rims (2.a) – skolotāja Inga Makņa

Angļu valodas olimpiāde

1. vieta Laima Liepiņa (6.b) – skolotāja Ņina Gulbinska

1.vieta Einārs Purvinskis (6.b) – skolotāja Ņina Gulbinska

2.vieta Laura Gutāne (6.a) – skolotāja Ņina Gulbinska

Vizuālās mākslas olimpiāde

2.vieta  Jolanta Markeviča (5.a) – skolotāja Olita Truskovska

3.vieta Marta Ozerska ( 8.b) – skolotāja Olita Truskovska

Informātikas olimpiāde

1.vieta Aiva Staņēviča (7.a) – skolotāja Jeļena Japiņa

3.vieta Laura Muskare (7.a) – skolotāja Jeļena Japiņa

Atzinība Anna Mateja (7.a) – skolotāja Jeļena Japiņa

3. klašu skolēnu novada matemātikas olimpiāde

1 .vieta Elza Vagale – skolotāja Ināra Mukāne

2.vieta Artis Krikovs – skolotāja Irēna Jakovele

 4. klašu skolēnu novada olimpiāde matemātikā

1.vieta Pauls Nartišs – skolotāja Dace Samsonoviča

2.vieta Aivis Plinta – Zigrīda Beinaroviča

Atzinība Valērija Timoščenko – skolotāja Zigrīda Beinaroviča

Atzinība Armands Rimšāns – skolotāja Dace Samsonoviča

Mūzikas olimpiāde

1.vieta Lelde Ludzīte (9.b) – skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

1.vieta Marija Paškeviča  (9.a) – skolotāja Skaidrīte Gasperoviča

Matemātikas olimpiāde 

1.vieta Rihards Misjuns (5.a) – skolotāja Ligita Pelnika

2.vieta Rūta Maksimova (5.a) – skolotāja Ligita Pelnika

3.vieta Sintija Skerškāne (5.a) – skolotāja Ligita Pelnika

3.vieta Inese Maslova (5.b) – skolotāja Vija Leikuma

3.vieta Raimonds Rombaļskis (5.b) – skolotāja Vija Leikuma

2.vieta Gunta Maijere (6.a) – skolotāja Vija Leikuma

3.vieta Laura Gutāne (6.a) – skolotāja Vija Leikuma

2.vieta Aiva Staņēviča (7.a) – skolotāja Ligita Pelnika

3.vieta Anna Mateja (7.a) – skolotāja Ligita Pelnika

2. vieta Tatjana Čornija (8.b) – skolotāja Ligita Pelnika

Latviešu valodas olimpiāde

2.vieta Tatjana Čornija (8.b) – skolotāja Lāsma Dzirkale

3.vieta Velta Gončarova (9.b) – skolotāja Ligija Mačuļska

 1.- 4. klašu vizuālās mākslas olimpiāde

1.vieta Anastasija Popova (4.b) – skolotāja Everita Eisaka

2.vieta Everita Skerškāne (1.a) – skolotāja Olita Truskovska

3.vieta Jana Bargana (3.b) – skolotāja  Irēna Jakovele

3.vieta Adrija Kivliņa (4.a) – skolotāja Zigrīda Beinaroviča

3.vieta Viktorija Neverovska (4.a) – skolotāja Zigrīda Beinaroviča

3.vieta Dominika Podjava (4.c) – skolotāja Dace Samsonoviča

Atzinība Kristīne Pudnika (2.a) – skolotāja Olita Truskovska

Atzinība  Antons Skorodihins (4.b) – skolotāja Everita Eisaka

Vācu valodas olimpiāde

1.vieta Aiva Staņēviča (7.a) – skolotāja Vija Marhileviča

Atzinība Tatjana Čornija (8.b) – skolotāja Vija Marhileviča

 Atklātās olimpiādes latviešu valodā

Atzinība Aiva Staņēviča – skolotāja Inta Japiņa

8. atklātā Latgales matemātikas olimpiāde

Atzinība Laura Gutāne – skolotāja Vija Leikuma

Wordpress snowstorm powered by nksnow