2011./2012.m.g.

Valsts olimpiāde mūzikā 

2. vieta Pauls Nartišs (5.c) – sk. Ilona Aprupe

Latgales novada olimpiāde vācu valodā

 1. vieta Aiva Staņēviča (8.a) – sk. Vija Marhileviča

 DU olimpiāde lietišķajā informātikā

 3. vieta Juris Ivbulis (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

Atzinība Dāvids Babrovskis (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

 Vizuālās mākslas olimpiāde

1.vieta Loreta Lisenoka (8.a) – sk. Olita Truskovska

1.vieta Elīza Miklaševiča (9.b) – sk. Olita Truskovska

3.vieta Dāvids Babrovskis (7.a) – sk. Olita Truskovska

Vācu valodas olimpiāde

1.vieta Aiva Staņēviča (8.a) – sk. Vija Marhileviča

Bioloģijas olimpiāde

2.vieta Reinis Maļuhins (9.a) – sk. Ināra Grāve

Latviešu valoda 8. un 9. klasēm

3.vieta Dace Marhileviča (9.a) – sk. Ligija Mačuļska

4.klases kombinētā olimpiāde

1.vieta Elza Vagale (4.a) – sk. Ināra Mukāne

2.vieta Jurģis Viļums (4.b) – sk. Irēna Jakovele

Atzinība Daniels Dukaļskis (4.b) – sk. Irēna Jakovele

Informātikas olimpiāde

2.vieta  Deniss Gavrilovs (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

3.vieta Juris Ivbulis (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

Atzinība Dāvids Babrovskis (7.a) – sk. Jeļena Japiņa

 Vācu valodas olimpiāde

 1.vieta  Aiva Staņēviča (8.a) – sk. Vija Marhileviča

 Angļu valodas olimpiāde

1.vieta Pauls Nartišs (5.c) – sk. Vija Marhileviča

3.vieta Aiva Staņēviča (8.a) – sk. Ņina Gulbinska

3.vieta Diāna Jakovele (8.b) – sk. Ņina Gulbinska

3.vieta Dāvids Babrovskis (7.a) – sk. Ņina Gulbinska

 Matemātikas olimpiāde

1.vieta Aivis Plinta (5.a) – sk. Vija Leikuma

1.vieta Eduards Beinarovičs (7.a) – sk. Vija Leikuma

2.vieta Inese Maslova (6.b) – sk. Vija Leikuma

2.vieta Pauls Nartišs (5.c) – sk. Gunārs Japiņš

2.vieta Dominika Podjava (5.c) – sk. Gunārs Japiņš

2.vieta Aiva Staņēviča (8.a) – sk. Ligita Pelnika

 3.vieta  Emīls Stivriņš (6.b) – sk. Vija Leikuma

 3.vieta  Rihards Misjūns (6.a) – sk. Vija Leikuma

 3.vieta  Raivis Kokanis (5.b) – sk. Vija Leikuma

 3.vieta Rolands Lisenoks (5.a) – sk. Vija Leikuma

 3.vieta Leo Lisicins (5.a) – sk. Vija Leikuma

 3.vieta Valērija Timoščenko (5.a) – sk. Vija Leikuma

Latviešu valodas olimpiāde 2. klasēm

 1. vieta  Laura Kurpenika (2.b) – sk. Anita Teiviša

3. vieta Everita Skerškāne (2.a) – sk. Ināra Krute

 „Es pasakā”

1. vieta Alise Samsonoviča (4.b) – sk. Irēna Jakovele

2. vieta Ieva Ivonna Skerškāne (4.b) – sk. Irēna Jakovele

Wordpress snowstorm powered by nksnow