Kā veidot biznesu?

Krāslavas pamatskolas Skolēnu padomes aktīvākie dalībnieki 21.martā piedalījās seminārā jauniešiem “ESI DROŠS” par iespējām iesaistīties uzņēmējdarbībā. Tie bija 8.klašu skolēni, kuri nākotnē veidos savus uzņēmumus Latvijā.

Jau nākamajā dienā puiši par dzirdēto stāstīja saviem klasesbiedriem. Seminārs ar nosaukumu “Nāc! Mācies veidot savu biznesu!” lika aizdomāties par saviem nākotnes plāniem, kā arī par turpmāko karjeru.

Paldies par pārliecinošo uzstāšanos seminārā 8.b klases zēniem – Armandam Rimam, Dainim Kozindam un Kristapam Paļumam.

Zēni stāstīja, ka viņiem jau sen ir savs biznesa plāns –
vēl tikai jāpabeidz skola un tehnoloģijām jāiet uz priekšu.

Lai veicas, sperot pirmos soļus biznesā!

Skolēnu padomes konsultante
Skaidrīte Gasperoviča

Informācija par semināru http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/seminars-jauniesiem-uznemejdarbiba.html

Wordpress snowstorm powered by nksnow