Projekts – Sakopta skola sakoptā vidē

2012./2013.m.g.
Projekts – Sakopta skola sakoptā vidē

Mūsu projekta mērķi: Krāslavas pamatskolas un pilsētas tēla spodrināšana,
skolas teritorijas labiekārtošana, pilsētas iedzīvotāju, ciemiņu un tūristu ērtību uzlabošana, kā arī jauniešu patriotisko jūtu ieaudzināšana savā pilsētā. Vasaras siltajos staros arī darbs ritēja raiti. Projekta ietvaros tika iegādāts materiāls, bet visi celtniecības darbi tika veikti pašu spēkiem – rakšana, betonēšana, krāsošana. Atjaunojām solus skolas priekšā, paši krāsojām un skrūvējām dēļus. Iebetonējām jaunās atkritumu tvertnes un velosipēdu statīvus mūsu velosipēdistiem. Skolas dobi papildinājām ar sarkanām kļavām, kas visos gadalaikos priecēs skolēnus un grāfa Plātera pils apmeklētājus. Aizskanēja Zinību dienas dziesmas, aizlidoja baloni rudenīgajās debesīs, bet labi padarītais darbiņš paliks un priecēs katru.
Projekta rezultātā katrs, kurš tagad apciemo Krāslavas pamatskolu un grāfa Plātera pili, redz labiekārtotu un sakoptu skolas teritoriju. Tas priecē gan ciemiņu no citām skolām, gan skolēnu vecākus, protams, pašus skolēnus un arī pilsētas tūristus. Tas ceļ pilsētas iedzīvotāju pašvērtējumu un vairo lepnumu par savu pilsētu.
Paldies vēlamies teikt Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītājai I.Dzalbei, mūsu skolas direktorei un tehniskajiem darbiniekiem un, protams, pilsētas domei, kura rūpējas par to, lai mūsu Krāslava jubilejas gadā izskatītos sakopta un skaista.

Projekta vadītāja Skaidrīte Gasperoviča

Wordpress snowstorm powered by nksnow