Mana izvēle – konditors

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta ietvaros marta mēnesī Krāslavas   pamatskolas 1.a un 1.b.klašu skolēniem skolā  bija iespēja iejusties konditora profesijas lomā. Skolā viesojās konditors Lonija Stivriņa.

Skolēniem notika  praktiskās nodarbības ar mērķi izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi par aplūkoto konditorijas jomā. Praktiskās nodarbības notika grupās,  kur katrs skolēns profesionāļu pavadībā varēja darboties ar konditorijas izstrādājumiem un noslēgumā notika  konditorijas  izstrādājumu degustācija.

Pedagogs karjeras konsultants Olita Truskovska

Wordpress snowstorm powered by nksnow