ZINOO Krāslavas pamatskolā!

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta ietvaros Krāslavas pamatskolā 2018. gada 27.aprīlī 1.-3.klašu skolēniem  tika organizēta zinātkāres diena skolā. To novadīja Daugavpils zinātniskā centra komanda.

Tika piedāvātas praktiskās nodarbības par ķīmiju, par gaisa raķešu izveidi, kā arī praktiskās nodarbības savas intereses izzināšanai dabas zinību jomā.

 

Pedagogs karjeras konsultants Olita Truskovska

Wordpress snowstorm powered by nksnow