Krāslavas pamatskolas „Sauleszaķēni -2018”

Cilvēks ir kā saule:
jo vairāk siltuma izstaro,
jo spožāk mirdz.

/Velta Spāre/

Saulīte debesīs dzied – zeltainu balsi, pār pasauli lej savu silto gaismu, pārlūko, izgaismo, mudina augt. Atsaucas puķes un atbalso mežs, ūdeņi vizuļo, upītes skrej, sudraba mugurām zivtiņas zvīļo un Krāslavas pamatskolas 33 skolēni priecājās un draiskojās, jo notika rotaļu un radošo darbnīcu lauciņš!

No 1.jūnija līdz 22.jūnijam Krāslavas pamatskolu ieskandināja trīsdesmīt trīs 1. – 4. klašu SAULESZAĶĒNI. 

Triju nedēlu laikā skolēni aktīvi darbojās, guva jaunas iemaņas un prasmes kopā ar radošiem skolotājiem. Bērni piedalījās rotaļās un spēlēs, pētīja, zīmēja, veidoja radošus darbiņus, dziedāja un dejoja  kopā ar saviem vienaudžiem. Jautri un lietderīgi pavadīja skaisto vasarīgo laiku.

Nometnes vadītāja Dace Samsonoviča

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow