Izstādes apmeklējums „Latvijas 100 gadi. Krāslava”

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta Latvijas simtgadei veltīta izstāde „Latvijas 100 gadi. Krāslava”.
5.a klases skolēni 29. maijā apmeklēja šo izstādi, kuru novadīja Baiba Matvejenko.

Kādi notikumi un personības ietekmēja Latvijas simt gadu ceļu, ko vārds “Latvija” nozīmēja dažādos laikos un paaudzēs mūsu krāslaviešiem? Kā Latviju dibināja, aizstāvēja, cēla, zaudēja, slēpa un atkal atguva mūsu novadnieki? Uz šiem jautājumiem atbildes rodamas izstādē “Latvijas 100 gadi. Krāslava”.

Izstāde veidota kā hronoloģisks stāsts ar lielu nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības dzīvē, iekļaujot dažādo laikmetu politiskos kontekstus, katra laika posma kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojošus priekšmetus un cilvēku dzīvesstāstus.

Skolēni uzzināja interesantus faktus no mūsu novadnieku dzīves mirkļiem atmodas laikā. Tika stāstīts par Ādolfu Ločmeli, Pēteri Koroševski, Edmundu Gekišu, Jāni Vītiņu, atvaļināto militārpersonu – pulkvedis Jāni Raciņu, par novada vēstures pētnieci Janīnu Gekišu, kā arī par citiem ievērojamiem novada cilvēkiem.

Skolēniem tika piedāvātā aktivitāte, kur vajadzēja atrast un uzrakstīt darba lapā atbildes par dzirdēto un izstādē izvietoto informāciju. Aktivitātes laikā skolēni varēja gan gūt informāciju apskatot izstādes eksponātus, gan attīstīt savas saskarsmes spējas, sadarbojoties ar klasesbiedriem.

Paldies muzeja darbiniecei Baibai Matvejenko par šo vērtīgo iespēju ielūkoties Krāslavas vēstures.

5.a klases audzinātāja Jeļena Japiņa

 

 

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow