Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem

2018.gada 15.maijā Krāslavas pamatskolā Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja organizēja Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem. Katru sacensību etapu vēroja stingri tiesneši. Tika vērtētas teorētiskās un praktiskās zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, traumu un saslimšanu atpazīšana, komandas sadarbība.

Krāslavas pamatskolu pārstāvēja sešu cilvēku komanda no 8.b klases: Anda Jakovele, Alīna Valtere, Gabriela Malahovska, Laura Kurpenika, Jānis Vaišļa, Arvīds Pizāns. Pārējie klases skolēni pildīja statistu lomas – palīdzēja dažādu bīstamu situāciju simulēšanā.

Mūsu skolas skolēni tika vērtēti pamatskolas vecuma grupā un astoņu komandu konkurencē izcīnīja 3.vietu.

 

Pateicamies Krāslavas pamatskolas medmāsai Antoņinai Kisiļevskai par veltīto laiku komandas sagatavošanā sacensībām.

8.b klases audzinātāja Vita Valtere

Wordpress snowstorm powered by nksnow