Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolas apmeklējums

Krāslavas novada pašvaldība  ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

29.maijā mūsu 8.b klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu. Mēs uzzinājām, ka šajā vidusskolā iespējams apgūt 6 specialitātes: pavārs, konditors, restorānu pakalpojumu speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, tūristu grupas pavadonis.

Mums parādīja visas īpaši iekārtotās klases, veiksmīgai profesiju apguvei, un stāstīja par mācīšanās procesu, konkursiem, sasniegumiem, ārpusstundu aktivitātēm.

Ekskursijas aizraujošākā daļa bija tad, kad mēs varējām pamēģināt sevi konditora lomā. Katram ļāva no pusfabrikāta pagatavot eklēru vai kūciņu un to arī nogaršot.

Tā bija interesanta pieredze. Varēja redzēt, ka daži klasesbiedri sāka nopietni apsvērt domu, atgriezties uz šo skolu pēc 9.klases.

8.b klases skolniece Gabriela Malahovska

Wordpress snowstorm powered by nksnow