Bez 5 minūtēm jau esat Krāslavas pamatskolas absolventi!

Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies,
vienīgi neaizmirsti ielikt ticību tam, ka sapņi piepildīsies.
(M.Laukmane)

Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc savus darba augļus. Mācību darbs ir beidzies, un pēdējais zvans – tas ir starta signāls eksāmenu sākumam.

Skaistās un saulainās pavasara dienas mudina gan skolēnus, gan skolotājus lūkoties nākotnē ar saulainām un gaišām cerībām, jo bez 5 minūtēm jau esat Krāslavas pamatskolas absolventi!

Ikvienam skolotājam prieks un lepnums ir gudri, motivēti, mērķtiecīgi, apzinīgi audzēkņi. Mums ir patiess prieks, ka skolotājam šī iespēja tika sniegta un spējam izbaudīt ik mirkli kopā ar jums gan mācībās, gan ārpusskolas pasākumos. Mēs patiesi lepojamies ar katru no jums, jo visi esat spilgtas personības un mūs vienmēr vienos kopējas atmiņas par skolā pavadītiem gadiem.

Ir godprātīgi strādāts, daudz smiets un katra jauna tikšanās ar skolas dienu sākta ar mīlestību un darba prieku. Jā, arī ne mazums slinkots. Daba mūs visus apveltījusi ar kolosālām fiziskām un garīgām spējām. Vai visi un vienmēr tās lietderīgi izmantojām? Diez vai, jo varējām taču daudz vairāk. Lai arī kā bijis, bet ar visu esam veiksmīgi tikuši galā. Vajadzēja tikai koncentrēties mērķim – tad varējām kalnus gāzt un pat mēnesi no debesīm nonest. Zinām, ka esat pilni apņēmības tā pa īstam sākt cīņu par saviem sapņiem, meklēt dzīvē mērķi, to atrast un nekad nepadoties. Domājam, ka paliksiet skolas vēsturē kā saliedētas, atjautīgas, radošas, mācīties gribošas klases.

Ticam un ceram, ka šajā izglītības posmā neapstāsieties un savu iespēju robežās turpināsiet pilnveidoties. Veiksmi eksāmenos!!!

Krāslavas pamatskolas skolotāji

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow