Šīs darbs krasi atšķīrās no visa tā, ko jebkad esam veikušas

No 19. jūnija līdz 21. jūnijam mēs dodamies ceļojumā uz Eiropas Parlamentu Briselē!

Kad skolotāja Irēna Kriviņa piedāvāja mums piedalīties Latvijas  Okupācijas muzeja izsludinātajā konkursā, mēs šaubījāmies. Likās, ka darba apjoms ir milzīgs, bet laika ir pārāk maz. Tomēr drīzumā piekritām, nolēmušas, ka tā būs mūsu dāvana klases audzinātājai Ligitai Pelnikai, skolu beidzot.

Patiesībā darbs modināja  entuziasmu un sagādāja mums īstu prieku. Projektu nedēļas laikā  intervējām, filmējām, meklējām materiālus. Un izveidojām 6 minūšu garu filmiņu.

Kad tikām uz 2. kārtu, bija brīdis, jo nolēmām padoties. Taču skolotāja Irēna Kriviņa mūs iedrošināja un pārliecināja doties tālāk.

Katru reizi, kad prezentējām savu darbu, emocijām pilnas atskārtām, cik jauka, mīļa, sirsnīga, unikāla skolotāja ir mūsu 9.b klases audzinātāja Ligita Pelnika, un cik daudz viņa dod cilvēkiem sev apkārt. Visu to mēs vēlējāmies  pastāstīt citiem. Un tas mums veiksmīgi izdevās.

Mēs pat sapņot nevarējam, ka tiksim uz 3.kārtu, un, vēl jo vairāk, ka vinnēsim lidojumu uz Briseli. Mūsu prieks par iespēju lidot uz Briseli bija milzīgs.

Paldies Eiropas Parlamenta deputātiem par šo vienreizējo iespēju!

Esam bezgala pateicīgas skolotājai Irēnai par to, ka piedāvāja piedalīties, sniedza milzīgu palīdzību darba tapšanā, deva padomus. Šo piedzīvojumu pilno ceļu līdz uzvarai, kurš paliks mums atmiņā, mēs veicām kopā. Skolotāj, bez Jums mēs, bez šaubām, nesasniegtu to, ko sasniedzām.

Pateicamies skolotājai Ligitai, kura bija gatava atbalstīt jebkuru mūsu ideju un devās līdzi 2. kārtā, atvēlēdama mums savu personīgo laiku, kā arī Krāslavas novada izglītības pārvaldei, Krāslavas novada Domei, šoferim Alfrēdam Glaudānam, kas nodrošināja to, ka ar maksimālu komfortu tikām uz 2. un 3. kārtas pasākumiem.

Paldies vēlamies pateikt cilvēkiem, kas sniedza vērtīgās intervijas un palīdzēja tehniski īstenot mūsu idejas – Vijai Koncevičai, Lāsmai Dzirkalei, Valdim Lasovskim, 5.a un 9.b klases skolēniem.

Novēlējums mūsu skolasbiedriem un nākamajām paaudzēm: piedalieties konkursos ne jau atzīmes vai kāda cita atalgojuma dēļ. Jūsu darbs kļūs par īstu vērtību, ja ieliksiet tajā visu savu mīlestību, cieņu un pateicību.

9.b klases skolnieces Faustina Podjava un Eva Marhileviča

Wordpress snowstorm powered by nksnow