Krāslavas mazpulcēni Alūksnē

27. aprīlī 22 Krāslavas novada mazpulcēni piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes novada Ziemeru m azpulku. Mūsu skolu pārstāvēja 10 mazpulcēni: Laura Kurpenika, Kristīne Harlovska, Aleksandrs Tukāns, Marika Krīviņa, Alise Blaževiča, Karīna Zeļenko, Karīna Lukjanska, Sanija Vītoliņa, Milāns Jefremovs, Sandijs Konstantinovičs.

Māriņkalnā (Ziemeru mazpulka atrašanās vietā) mūs sirsnīgi sagaidīja mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš un 2 mazpulka meitenes. Viņas sirsnīgi sveica pieredzes apmaiņas semināra dalībniekus ar jaukām dziesmām. Mazpulka vadītājs pastāstīja par aktivitātēm, kas notiek Ziemeru mazpulkā. Turpinājumā mazpulka vadītājs Jānis piedāvāja radošo darbnīcu, tās laikā mūsu mazpulcēniem bija iespēja pagatavot lidojošus tauriņus papīra tehnikā, vēlāk vadītājs un meitenes piedāvāja iegādāties suvenīrus, ko gatavojuši Ziemeru mazpulcēni savām rokām.

Brauciena turpinājumā apmeklējām dabas muzeju „Vides labirints”. Tā vadītājs A.Verners iepazīstināja mūs brīnumaino minerālu pasauli, ar dabas bagātībām, ko slēpj okeāna dzelme. Visiespaidīgākais bija „minerālu šovs” ultravioletajā gaismā!!!

Turpinājumā ekskursija pa Alūksnes pilsētu. Tās laikā apmeklējām E.Glika Bībeles muzeju, Glika ozolus, pilsētas pilskalnu un Tempļa kalnu ar skatu torni.

Braucienu apmaksāja Latvijas Mazpulku Padome projekta ietvaros.

Paldies skolas direktorei Vijai Koncevičai par atsaucību un iespēju piedalīties šai braucienā.

Skolas mazpulcēnu vārdā – Ināra Grāve,
mazpulka vadītāja

Wordpress snowstorm powered by nksnow