Angļu valodas dziesmu festivāls

Krāslavas pamatskolā ir izveidojusies laba tradīcija – pavasarī organizēt angļu dziesmu festivālu, kurā piedalās 1.-9. klašu skolēni. Katra klase gatavo vienu dziesmu. Sakarā ar to, ka dziesmu bija ļoti daudz un dažas klases  sagatavoja pat divas dziesmas (3.a, 3.b, 4.b, 5.a un 6.c klase), tad šajā mācību gadā pasākumu nācās sadalīt 2 daļās – 1.-4.klašu skolēniem un 5.-9.klašu skolēniem.

Vienmēr ir grūtības atrast dziesmu, kura patiktu visai klasei. Tās meklējām mēs, angļu valodas skolotājas, un, protams, meklēja paši skolēni. Dažreiz tika noklausītas un izanalizētas vairāk nekā desmit dziesmas. Mācījāmies vārdus, bet galvenais vēlējāmies saskaņot dziesmas vārdus ar kustībām, varbūt pat iestudējot kādas dejas fragmentus.

Dziedāšana angļu valodas stundās palīdz labāk iemācīties jaunus vārdus, gramatikas likumus, paplašina vārdu krājumu, māca  klausīties demonstrējot sapratni, piemēram, ielikt trūkstošus vārdus, sekot instrukcijām, atbildēt uz jautājumiem.

“Dziedāšana mūsu sirdis, mūsu prātus  attur no ļauna un skubina uz labām, krietnām domām…”, – rakstīja Atis Kronvalds, latviešu valodnieks un pedagogs.

Festivālā skolēnus sagaidīja arī pārsteigumi. Ciemos bija atnākuši skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (8.c klases) kopā ar  angļu valodas skolotāju Jeļenu Kļimovu. Viņi pārsteidza klātesošos ar savu dziesmu “ Time for school“.

Otro pārsteigumu sagatavoja mūsu psiholoģe un LSK un NSK kopprojekta “Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” koordinatore Velta Daņiļeviča, kura kopā ar Sandru Molotoku, LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas izpilddirektori, atrada sponsorus saldām dāvanām  visiem festivāla dalībniekiem.

Pasākums izdevās! Par to liecina arī skolēnu aptaujas!

Vislielāko skolēnu atbalstu saņēma sekojošas dziesmas “Alone“ (6.c), “Sway“ (5.a),“Count on me“ (5.b), “Perfect“ (9.b),“Take it easy“ (9.a), “Tempo“ (zēni no 6.c),“Thunder“ (6.a) 5.-9. klašu pasākumā un dziesmas “Beep,beep“ (3.a), “What does the fox say?` (3.b) , “The wheels on the bus“ (2.a),“We`ve got a robot“ (4.b) un “A happy person“ (4.b).

Pateicības vārdus gribētu pateikt mūsu skolas direktorei Vijai Koncevičai par atbalstu šī pasākuma organizēšanā, direktores vietniecei un organizatorei Skaidrītei Gasperovičai, kā arī klases audzinātājām un mūzikas skolotājām Valentīnai Gekai un Ilonai Aprupei par sniegto palīdzību.

Bet ko domā par pasākumu mūsu skolēni?

Faustina Podjava /9.b/: “Angļu dziesmu festivāls mūsu skolā jau notiek ne pirmo gadu, bet es uzskatu, ka tieši šī gada pasākums bija ļoti īpašs, laikam jau tāpēc, ka mēs esam devītie un viss, kas tagad notiek mūsu skolā – mums ir pēdējo reizi.

Bija ļoti jauki redzēt uz skatuves ikkatru klasi, kura iepriecināja skatītājus ne tikai no mūsu skolas, bet arī no Varavīksnes vidusskolas. Programma bija ļoti aizraujoša! Paldies šī pasākuma organizatoriem par ieguldītu darbu. Jums patiešām viss izdevās!

Visas 9.klases vārdā gribu pateikties skolotājai Larisai par to, ka iedrošināja mūs  piedalīties festivālā, ka palīdzēja  atrast  piemērotu dziesmu un iemācīja mūs ne tikai pareizi izrunāt vārdus, bet arī skanīgi un ritmiski nodziedāt dziesmu“Perfect“. Tās sajūtas, kuras mēs ar visu klasi piedzīvojām pirms koncerta, kad skolotāja parādīja mums paštaisītu plakātu, lai mūs atbalstītu, ir vienkārši neaprakstāmas. No jauna pārliecinājāmies, ka mūsu skolā strādā brīnišķīgi skolotāji. Paldies!”

Gabriela Malahovska /8.b/: “Es esmu priecīga, ka atnācu un piedalījos kopā ar savu klasi šajā pasākumā. Man bija interesanti vērot mūsu skolas un arī ciemiņu sagatavotos priekšnesumus. Tie bija mīļi un jautri. Bija interesanti uzzināt, kādas dziesmas tagad ir populāras mūsu jauniešiem. Bija arī daži interesanti priekšnesumi, kuros ietilpa dažādi deju soļi un tērpi. Vairums dziesmu bija gaišas un man gribējās smaidīt. Visvairāk man patika dziesma“Count on me“(5.b). Tā bija tāda mīļa dziesma par īstu draudzību, tāpēc tā lika piedziedāt klāt. Šis festivāls bija ļoti jautrs un es nenožēloju, ka atnācu. Paldies šī pasākuma organizatoriem par iespēju piedalīties šajā festivālā.”

Jana Upmale /8.b/: “Skatītājus centās iepriecināt katra klase un tas tiešām ļoti labi skanēja. Šo festivālu es atcerēšos ilgu laiku…”

Anda Jakovele /8.b/: “Par angļu valodas dziesmu festivālu man ir palikušas  atmiņā tikai pozitīvas domas. …Es labprāt būtu noklausījusies arī 1.-4.klašu skolēnu sagatavotās dziesmas, bet man bija mācību stunda.”

Līva Māra Mukāne /6.a/: “Mācījāmies dziesmu “Thunder` `2 mēnešus (ļoti ilgi nevarējam  izvēlēties dziesmu), bet bija maz laika iemācīties deju kustības. Man visvairāk patika 6.c klases meiteņu priekšnesums“Alone“.”

Normunds Andžāns /6.a/: “Mēs ilgi domājām, kā prezentēt mūsu dziesmu “Thunder“, kā kustēties, kas dejos, kas dziedās…”

Lauris Cvetkovs /6.c/: “Pašam iemācīties repa dziesmu “Tempo“ bija viegli, bet sarežģītāk bija iemācīt pārējos grupas dalībniekus…”

Anna Guba /4.b/: “Man ļoti patika angļu valodas festivāls. Bija liels gods vadīt šo festivālu 1.-4.klašu skolēniem. Man ļoti patika visas uzstāšanas, bet visvairāk patika dziesma “ABC rap song“ (3.a). Liels paldies visiem, kuri palīdzēja veidot šo interesanto pasākumu. Īpaši liels paldies angļu valodas skolotājām Ņinai Gulbinskai un Lāsmai Dzirkalei. Šis bija ļoti jauks pasākums!”

Angļu valodas skolotāja Ņina Gulbinska

 

 

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow