Panākumi Latgales matemātikas olimpiādē

Š.g. 14.aprīlī jau 15.gadu Latgales skolu 4.klašu jaunie matemātiķi pulcējās Daugavpilī, lai atrisinātu atklātās matemātikas olimpiādes uzdevumus. Šogad olimpiādē piedalījās 161 dalībnieks no 44 skolām no 13 novadiem: Aglonas, Balvu, Dagdas, Daugavpils, Ciblas, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, un Varakļānu novadiem.

Olimpiādes piecu uzdevumu risināšanai tika paredzētas divas astronomiskās stundas. Uzdevumi, saprotams, bija pietiekami sarežģīti un saistīti ar skaitli „15”, kas simbolizēja olimpiādes kārtas numuru.

Krāslavas pamatskolas 4.klašu skolēnu rezultāti:

3.vieta Anna Guba (4.b)

Atzinība Justīne Nartiša  (4.b)

Paldies skolotājai Anitai Teivišai – par skolēnu sagatavošanu olimpiādei un vecākiem par atbalstu!

Apsveicam godalgotu vietu un Atzinību ieguvējus!

Materiālu sagatavoja Jeļena Japiņa

http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Olimpiades/180416_Latgales_regiona_4_klasu_skolenu_atklata_matematikas_ol_rez_2018.pdf

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow