Uzvara koru konkursā “Dziesmai būt!”

Jau trešo reizi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos VISC (Valsts izglītības un satura centrs) organizē koru konkursu vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu koriem „Dziesmai būt!”. Konkurss notiek divās kārtās, vispirms novados un pilsētās kori dzied pašu izvēlētas divas dziesmas un trešo dziesmu no obligātā repertuāra. Interesantākie, atraktīvākie un muzikālākie kori tiek uzaicināti piedalīties otrās kārtas konkursos kultūrvēsturiskajos novados.

Krāslavas pamatskolas 5.-9.klašu koris “LIRA” veiksmīgi startēja I  kārtā Krāslavā un ieguva 2.pakāpi.

II kārtas koru konkurss Latgalē notika  – 2018.gada 13.aprīlī Jēkabpilī. Konkursā piedalījās 20 kori no visas Latgales. Koristi bija labi sagatavojušies un rezultāts ir fantastisks! 40,33 punkti un 1.pakāpe!

Paldies katram koristam par ieguldīto darbu, par mēģinājumiem rīta agrumā un radošumu. Sirsnīgs paldies visiem koristu vecākiem.

Paldies mūsu kora koncertmeistarei – Allai Kuzmičai.

Pateicība skolas direktorei Vijai Koncevičai par atbalstu un arī skolotājiem – Vitai Valterei, Irēnai Jakovelei, Veltai Daņiļevičai, Lolitai Dzalbei, Daigai Kušnirei un Janīnai Samsanovičai.

Sveicam un uzgavilējam kora “LIRA” vadītājai Ilonai Aprupei – Jūs esat mūsu Lepnums!

Direktora vietniece Skaidrīte Gasperoviča

Wordpress snowstorm powered by nksnow