Paldies par paldies!

Cien. PII Pīlādzītis un PII  Pienenīte kolektīvi!

…pasaulē ir tikai viena
patiesa GREZNĪBA,
un tā ir cilvēku SAVSTARPĒJO
ATTIEKSMJU KRĀŠŅUMS.

/Antuāns de Sent-Ekziperī/

Paldies par Paldies vārdiem un mums izteikto pateicību un produktīvi ilggadējo sadarbību!

Kolektīva vārdā, Vija Konceviča

Wordpress snowstorm powered by nksnow