Brīnumu meklējot

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Gada nogalē uz koncertu „Brīnumu meklējot” (“Siltie Ziemassvētki”) aicināja 1.–4.klašu skolēni. Šis bija kultūrizglītības un radošās jomas pasākums, kas norisinājās festivāla “Latvju rakstu zīmes ikdienā un svētkos” ietvaros.Visi mēs – gan liels, gan mazs – Ziemassvētkos gaidām brīnumu un ticam, ka tas nāks un apsudrabos sirdi. Kā jau Ziemassvētkos, mēs nokļuvām īstā Brīnumzemē, kur aizraujoši viens brīnums sekoja otram.
Paldies par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā visām 1.–4.klašu audzinātājām, interešu izglītības skolotājām Ilonai Aprupei, Valdai Timulei, Intai Beikulei, Valentīnai Gekai, Everitai Eisakai, Inārai Krutei, Boginiča deju skolas pasniedzējam Aleksandram Boginičam, skaņas un gaismas režisoram Valdim Lasovskim.

Par koncerta režiju un organizatoriskajiem jautājumiem rūpējās Anita Teiviša un Dace Samsonoviča.

Paldies kuplajai Krāslavas pamatskolas skolēnu vecāku saimei par siltiem smaidiem, mīļiem vārdiem un patiesu atbalstu.

Projekta koordinatore Silva Skride

Ineses Savickas fotogrāfijas

Wordpress snowstorm powered by nksnow