Ziemassvētki Baltajās mājās

  Noliksim bēdu zem egles zariem.
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku.
Paņemsim spēku, ko Svētvakars dod!

2017./2018.mācību gada pēdējā mācību diena bija īpaša. Skolā tika manīti Ziemassvētku rūķi, ķekatnieki maskās, saldās karameles un dejotāji skaistos balles tērpos… Uz skatuves sākās pasaka “Ziemassvētki Baltajās mājās” un šajā pasakā piedalījās visi 5.-9.klašu skolēni. Katrs varēja iejusties aktiera lomā, bet galvenās lomas šogad spēlēja mūsu absolventi – 9.b klases skolēni – Sūnu ciema iedzīvotāji.

Paldies katram klases audzinātājam un skolēniem par radošu veikumu.

Paldies pasakas režisorei – latviešu valodas skolotājai Intai Japiņai.

Paldies skolas direktorei par smaržīgām piparkūkām!

Paldies Mākslas jomas MK skolotājiem – Vijai Rabkevičai, Imantam Dzirkalim un Olitai Truskovskai par gaumīgi iesaiņotām dāvanām.

Paldies mūzikas skolotājām Ilonai Aprupei un Valentīnai Gekai par skaistajām Ziemassvētku dziesmām.

Paldies skaņu režisoram Valdim Lasovskim par pasākuma tehnisko nodrošinājumu.

Laimīgu Jauno 2018.gadu!

 

Materiālu sagatavoja Skaidrīte Gasperoviča

Wordpress snowstorm powered by nksnow