Apsveicam skolotāju Ligitu Pelniku!

5. oktobrī Krāslavas Kultūras nama zālē notika skolotāju apbalvošanā, tika godināti 15 labākie novada pedagogi.

Apbalvota arī Krāslavas pamatskolas skolotāja Ligita Pelnika. 

Sveicam matemātikas skolotāju Ligitu Pelniku ar saņemto atzinību par nozīmīgu pedagoģisko darbu audzēkņu matemātisko spēju attīstībā!

Pilns raksts: http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/sabiedribas-paldies-skolotajiem.html

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow