Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces apsveikums Skolotāju dienā

Godātie skolotāji!

Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas Skolotāju dienā 1.oktobrī un Pasaules Skolotāju dienā 7.oktobrī!

Skolotāja darba rezultāts nekad nav tikai novadīto stundu skaits vai atzīmes skolēna liecībā. Skolotāja darba rezultāts ir audzēkņu spēja atrast savu dzīves aicinājumu, piepildīt to un gūt gandarījumu kā sabiedrības loceklim.

Nereti skolotāja darba mērs ir šķietami vienkāršs – tās ir sirsnīgas atmiņas par skolas laiku, ko gribas glabāt visu mūžu.

Jūsu darba galvenā jēga ir izaudzināt cilvēku, attīstīt viņa prātu un vienlaikus prasmi ļauties ideju lidojumam.

Paldies, ka esat izvēlējušies darīt šo darbu, kas vienlaikus ir jūsu sūtība, jūsu misija. Paldies, ka esat pašaizliedzīgi, aizrautīgi, gatavi arī paši visu mūžu mācīties un pilnveidoties.

Lai jūs un jūsu audzēkņus vienmēr iedvesmo mūsu vissvarīgākās vērtības – mīlestība pret neatkarīgu Latvijas valsti, mūsu tautu, kultūru un valodu!

 

Ināra Mūrniece
12.Saeimas priekšsēdētāja

 

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26186-saeimas-priekssedetajas-inaras-murnieces-apsveikums-skolotaju-diena

Wordpress snowstorm powered by nksnow