Izzinoša ekskursija pa Latviju

Vienā no skaistākajām septembra dienām 5.a , 5.b  un 7.b klašu skolēni devās ekskursijā. Ekskursijas mērķis bija: iepazīties ar Likteņdārza tapšanas vēsturi, tā gatavošanu valsts simtgadei, apmeklējot Likteņdārzu Koknesē, iepazīties ar pārtikas tehnologa un pasākumu vadītāja profesijas īpatnībām, apmeklējot „Laimas” šokolādes muzeju Rīgā un izklaides parku „Avārijas Brigāde” Lēdmanē.

Pirmais apmeklējamais objekts bija Likteņdārzs Koknesē. Mūs sagaidīja jauka, smaidoša sieviete, kura sāka ļoti interesanti stāstīt par Likteņdārzu.

Likteņdārzs top uz salas Daugavā, Koknesē pēc japāņu ainavu arhitekta Shunmyo Masuno projekta. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē, – tas ir dabā veidots simbols tautas nemitīgai izaugsmei. Likteņdārzs iecerēts kā visas tautas dāvana Latvijai tās simtgadē. Lai mūsu kopīgi radītais dārzs zaļo kā labās gribas apliecinājums nākamajām paaudzēm.

Mēs uzzinājām, ka pirmie darbi dārzā sākti 2008. gadā un Likteņdārzu plānots pabeigt 2018. gadā, svinot Latvijas valsts pastāvēšanas 100. gadadienu.

Skolēniem bija aizraujoši iet pa Likteņdārza draugu aleju, pa iebruģētajiem pelēkajiem, no Latvijas laukakmeņiem zāģētajiem, bruģakmeņiem ar Likteņdārza atbalstītāju vārdiem. Tie rotā Ābeļu aleju, veidojot savdabīgu rakstu joslu. Gide pastāstīja, ka tieši vārdu gravēšana aizņem visvairāk laika, tāpēc vēl ne visus bruģakmeņus skolēni var redzēt. Ejot pa 200 metru garu ceļu mēs nokļuvām amfiteātrī. Šo vietu jāredz katram! Gide piebilda, ka amfiteātrī ik gadu 18. novembrī pulksten 16.01 tiek sagaidīts saulriets.

 

Nemanot kopā ar skolēniem mēs nogājām 2,5 kilometrus. Gide ekskursijas laikā stāstīja par Kokneses pilsdrupām un ieplānotajām būvēm Likteņdārzā, par to, ka  “Kokneses fonds” turpina vākt līdzekļus sabiedriskās ēkas un Lielā kalna būvniecībai un aicina ziedot arī citu objektu tālākai attīstībai.  Mūsu skolēni un vecāki kopā ar skolotājiem arī ziedoja naudu Likteņdārza attīstībai!

Pēc tam mēs devāmies uz Rīgu – sākās ceļojums uz šokolādes pasauli. “Laimas” šokolādes muzejā mūs jau gaidīja, sadalījāmies divas grupās un ceļojums sākās. “Laimas” šokolādes muzejā skolēniem bija iespēja iepazīties ar šokolādes tapšanas tradīcijām un aizraujošā veidā gūt ieskatu šokolādes ražošanu vēstures līkločos, iepazīties ar pārtikas tehnologa darbu.

Ekskursiju bērni atcerēsies ar Laimas karstā šokolādes dzēriena baudīšanu no šokolādes strūklakas, kuru dēvē par muzeja sirdi. Katram bija iespēja pagaršot šokolādes dzērienu.   Muzejā apskatījām slaveno “Laimas” pulksteni – mīlestības, satikšanās prieka un jauna sākuma simbolu. Tur skolēniem bija iespēja fotografēties, uzņemt video un to visu pēc tam lejuplādēt savā datorā.

Dodoties mājup, līdzi no muzeja bērni paņēma izgatavotu īpašo šokolādes tāfelīti, kuras iesaiņojuma papīru rotā uzraksts «Es mīlu…». Šo iesākto teikumu katrs skolēns papildināja pēc savām vēlmēm.

Ekskursijā vienmēr jābūt nelielai izklaidei. Šogad 1.jūnijā tika atvērts izklaides parks  “Avārijas brigāde”. Mēs arī devāmies uz šo parku, kur kopā ar izklaidēm iepazinām pasākumu vadītāja profesijas īpatnības. Divas stundas pagāja ļoti ātri, skolēni apmeklēja visas atrakcijas. Apmierināti un laimīgi mēs devāmies mājās.

Īpašu paldies sakām Krāslavas novada domei par sarūpēto transportu.

Paldies 5.a un 5.b klases vecākiem par aktīvu līdzdarbošanos ekskursijas organizēšanā.

5.a un 5.b klases audzinātāji Jeļena Japiņa un Ināra Grāve

 

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow