Daily Archives: 20/02/2018

Matemātikas olimpiādes rezultāti (novadā)

MAIJS 0552.februārī Krāslavas pamatskolas 9. klašu skolēni piedalījās
Latvijas 68. matemātikas olimpiādē.

3. vietu ieguva Gabriela Cimmermane (9.b) – skolotāja Ligita Pelnika

“Riti raiti, valodiņa!” 4.a klasē

4.a klases projektu nedēļas tēma bija  “Riti raiti, valodiņa!” Nedēļas laikā mēs iejutāmies dažādās lomās. Bijām dzejnieki un sacerējām piecrindes par dažādām tēmām. Iejutāmies žurnālistu lomās un intervējām skolotājus par tēmu “Vaļasprieks”.

Konkurss “Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs, svinot Sv. Valentīna dienu, izsludināja stāstu un dzejas konkursu „Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”. Konkursa mērķis ir aicināt iedzīvotājus atzīties mīlestībā Krāslavai, tādējādi izrādot savu attieksmi pret pilsētu, un apkopot skaistākās atzīšanās mīlestībā savai pilsētai. Šim aicinājumam atsaucās 33 autori, kopumā iesniedz 40 darbus. Atzīšanās mīlestībā savai vismīļākajai pilsētai iedzīvotāji pauda latviešu, latgaliešu un krievu valodās.

Wordpress snowstorm powered by nksnow