Daily Archives: 02/02/2018

Matemātikas olimpiādes rezultāti

Ar mērķi pilnveidot zināšanas, prasmes un iemaņas matemātikā stundās un ārpusstundu darbā, kā arī radīt papildu stimulu matemātikas apguvei 23. un 24.janvārī notika skolas olimpiāde matemātikā 3. un 4.klašu skolēniem. 

Wordpress snowstorm powered by nksnow