Daily Archives: 05/01/2018

Karjeras stundas 1.a klasē

Dalība projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0./16/I/001

Jau no 1. klases karjeras izglītība tiek integrēta visā izglītības procesā. Šī mācību gada 1. semestrī, sadarbībā ar pedagogu karjeras konsultantu Olitu Truskovsku, 1.a klases skolēniem notika arī atsevišķas karjeras stundas. Tāda veida nodarbības palīdz skolēniem pašattīstīties – izprast sevi, savas intereses, kā arī novērtēt savas stiprās un vājās puses.

Wordpress snowstorm powered by nksnow