Daily Archives: 08/11/2017

Radošās darbnīcas “Maratons”

 

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Šī projekta ietvaros  3.a klases skolēni skolotājas Zigrīdas Beinarovičas vadībā darbojas radošajās darbnīcās “Maratons”.

Wordpress snowstorm powered by nksnow