Daily Archives: 08/11/2017

Radošās darbnīcas “Maratons”

 

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Šī projekta ietvaros  3.a klases skolēni skolotājas Zigrīdas Beinarovičas vadībā darbojas radošajās darbnīcās “Maratons”.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow