Daily Archives: 18/09/2017

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC)  ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Krāslavas novadā.

Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Projekta realizēšana Krāslavas pamatskolā tiek uzsākta 2017.gada septembri.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow