Category Archives: Skolēnu padomes darbs

A. BOGINIČA DEJU SKOLAS BALLES DEJU KONCERTS

Noteikumi ir nepieciešami, tikai tos regulāri jāatjauno!

Krāslavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi ir jāatjauno. Mūsu skola ir aktīvi ķērusies ieviest tajos papildinājumus un labojumus. Skolēni pārrunā noteikumus klases stundās, skolotāji Metodisko komisiju sēdēs, vecāki izsaka savus priekšlikumus vecāku sapulcēs.

Wordpress snowstorm powered by nksnow