SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

SPICO TALANTU ŠOVS

Foto: Elvīra Škutāne, 2016.gada septembris

 

Šī gada 29.martā notiks vecāku sapulce

17.30 – 18.10 kopsapulce aktu zālē

1. “Bērnu pasargāšana no sociālo tīklu nelabvēlīgās ietekmes (SOS – “Zilais valis”)
– tikšanās ar Krāslavas novada sociālo pedagoģi Žannu Drozdovsku.

2. Krāslavas pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības ieviešana un realizēšana (stājas spēkā ar 27.03.2017.)

18.15 – 19.20 klašu vecāku sapulces

19.20 – 20.00 tikšanās AR priekšmetu skolotājiem

Angļu valodas olimpiāde

20. martā Krāslavas novadā norisinājās angļu valodas olimpiāde.

1. vietu ieguva Armands Vagalis (6.a)

Latgales latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti

13.martā notika Latgales latviešu valodas un literatūras olimpiāde Daugavpils Valsts ģimnāzijā.

3.vietu ieguva Jānis Vaišļa no 7.b klase.

Apsveicam 9.b klases skolēnu Danielu Dukaļski!

10.martā Limbažu MS notika VI Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas akordeona spēles 8.klases audzēknis Daniels Dukaļskis (pedagogs Anatolijs Livča) un ieņēma I vietu.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016 Rīgā

Sestdien, 11. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jau 15. reizi notika lielākās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums – “Lielie lasīšanas svētki”. Svētkos piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu – bērni, jaunieši un pieaugušie, no dažādiem Latvijas novadiem, pārstāvot skolas un bibliotēkas.

Esi aktīvs un piesakies Krāslavas novada domes finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasaras laikā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā!

Krāslavas novada dome aicina pieteikties darbam vasaras laikā skolēnus vecumā no 13 līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuriem deklarētā dzīves vieta ir Krāslavas novads.

Pieteikšanās tikai elektroniski laika posmā no š.g. 13. līdz 31.martam.

Skolas mazpulcēni apmācību seminārā Rīgas jauniešu klubā „Kaņieris”

Biedrība „Latvijas Mazpulki” 15.martā organizēja apmācību semināru mazpulcēniem un mazpulku vadītājiem, kas notika Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”.

Semināra galvenie uzdevumi: